Začepljeni sinusi, te bolovi i pritisak u predjelu čela i lica su najgori simptomi koji nas ponekad dovode do ludila. Inhalacija je najbolji lijek za olakšavanje ovih simptoma,