Nagle promjene vremena, mogu biti krivac za različite zdravstvene probleme, naročito u procesu prelazaka godišnjih doba iz jednog u drugo. Nagli skokovi temperature sa visokih na niske